Energi och miljö

Miljöhotet är något som angår oss alla och vi kan alla hjälpas åt att minska vår miljöpåverkan. Det kan till exempel handla om att:

  • alltid tvätta med full maskin och med miljövänliga tvättmedel
  • inte diska och skölja under rinnande vatten
  • stänga av datorer, tv och annan elektronisk utrustning när du inte använder den
  • inte duscha längre tid än du behöver
  • använda lågenergilampor
Sortering av hushållsavfall

Nyköpingshem har ett väl utbyggt system för hantering av hushållssopor. I varje bostadsområde finns ett miljöhus eller en miljöstation där det är lätt att sortera rätt och bidra till återvinningen.

För avfall som det inte finns någon sorteringsmöjlighet för i miljöhuset (till exempel gamla möbler och elektronik som räknas som grovsopor) ansvarar du själv för att lämna det till någon av Nyköpings kommuns återvinningsstationer.

Stort miljöansvar

Nyköpingshem har haft ett starkt miljöarbete under många år. Det är viktigt också för våra hyresgäster. Vi ifrågasätter alla inköp för att se hur vi kan bidra till ett bättre framtida samhälle.

Här är några av de miljöprojekt vi haft under senare år:

  • Vi har alltid ha med en miljövärdering vid upphandling av leverantörer.
  • Vi har omfattande energisparprogram i våra fastigheter med fokus att bland annat jämna ut inomhustemperaturer och minska vattenförbrukning.
  • Vi har miljövänligare drivmedel i våra tjänstefordon.

 

 

 

 

 Alla våra fastigheter är energideklarerade. Läs gärna mer om vårt arbete med det. På Boverkets hemsida finns alla fakta om hur en energideklaration fungerar.

 

 

På Allmännyttans egna sida för energisparande hittar du massor av tips på hur också du kan hjälpa till att spara på miljön.
www.allmannyttan.se/energispartips/