Egen parabol

Via våra partners i  tv- och bredbandsnätet har möjligheterna att kunna ta del av ett stort tv-utbud ökat betydligt.

Innan du beslutar dig för att skaffa parabol, kontrollera först vilka möjligheter du har att abonnera på de önskade kanalerna genom våra partners.

Om du ändå vill ha en egen parabol finns det regler för hur uppsättningen får göras.

Parabolen ska sättas upp på ett sätt som inte innebär risk för nedfallande. Detta betyder att själva tallriken måste finnas innanför balkongräcket.

Uppsättning får heller inte ske genom att du borrar i huset. Det finns idag smidiga klämmor som du kan fästa på balkongräcket eller stänger som du genom att rotera fäster mot grannens balkong över.