Egen parabol

Via våra partners i  tv- och bredbandsnätet har möjligheterna att kunna ta del av ett stort tv-utbud ökat betydligt.

Innan du beslutar dig för att skaffa parabol, kontrollera först om du kanske kan abonnera på de önskade kanalerna genom våra partners utan att behöva montera en parabol.

Om du ändå vill ha en egen parabol finns det regler för hur uppsättningen får göras.

Parabolen ska sättas upp på ett sätt så att de inte finns någon risk att den faller ned. Själva tallriken måste därför finnas innanför balkongräcket.

Du får inte heller sätta upp den genom att borra i huset. Idag finns smidiga klämmor som du kan fästa på balkongräcket och stänger som du genom att rotera fäster mellan ditt balkonggolv och grannen ovanförs.