Egen parabol

Via våra partners i våra tv- och bredbandsnät har möjligheterna ökat betydligt för att kunna ta del av tv-utbud bortom de som kanske är de mest traditionella. Innan du beslutar dig för att skaffa parabol, kolla först vilka möjligheter du har till de önskade kanalerna genom våra partners.

Om du likväl vill ha en egen parabol finns det regler för hur uppsättningen får göras.

Parabolen ska sättas upp på ett sätt som inte innebär risk för nedfallande. Detta betyder att själva tallriken måste finnas innanför balkongräcket.

Uppsättning får heller inte ske genom att du borrar i huset. Det finns idag smidiga klämmor som du kan fästa på balkongräcket eller stänger som du genom att rotera fäster mot grannens balkong över.