Ditt hyresavtal

I ett hyresförhållande är det viktigt att båda parter förstår vad som gäller och vem som bär ansvaret i olika frågor. I de allra flesta fall är det inget problem, men det kan finnas situationer då ansvarsfrågan behöver klargöras. Som stöd finns då tre olika källor med regler och anvisningar att tillgå.

Hyreslagen (Jordabalkens 12 kapitel)

I lagen beskrivs villkoren kring ett hyresförhållande. När det gäller bostadsavtal ger reglerna små möjligheter för parterna att avtala om alternativa saker. För till exempel lokaler ges parterna större frihet att träffa egna överenskommelser.

Hyresavtalet

Avtalet beskriver det aktuella hyresförhållandet mellan parterna med namnen på hyresgästerna, lägenhetens adress, hyran och uppsägningsvillkor.

Ordningsregler och anvisningar

I just ditt bostadshus och område finns ett antal regler och anvisningar kring hur saker ska skötas. Det kan handla både om hyresgästens egna ansvar att sköta lägenheten, hur tvättstugan ska städas eller allmänna ordningsregler. Här på hemsidan har vi också en Bostadshandbok med ett A till Ö-register där många bostadssituationer beskrivs.

Läs mer i Bostadshandboken A-Ö