Direktbyten, andrahandskontrakt samt arbetsmarknadsförturer

Under sommarmånaderna 1 juni - 31 augusti handlägger vi inga direktbyten, andrahandsuthyrnings- eller förtursärenden.