Din gård och utemiljö

Gården angår alla. Genom att följa trivsel- och trafikregler kan alla hyresgäster hjälpas åt att tillsammans skapa ett bra boende.

 

Gården är en plats för avkoppling och umgänge. Tar vi hand om och vårdar den så bidrar den naturligtvis mycket till trivseln i området.

För att vi ska ha en trivsam gård finns 4 enkla ordningsregler som underlättar:

 

Bilkörning - bara för i- och urlastning

Bilar ska köras på bilvägar. Utöver det får du köra in på gården när du ska lasta i eller ur din bil. Naturligtvis är det också i ärenden som du behöver bilen till, annars parkerar du på vanlig plats. 5 minuters parkering tillåts utanför porten etc.

 

Ljud, röster och lek

Prat och skratt är så klart trevligt, men tänk på att inte väsnas mer än vad som kan upplevas som rimligt. I detta ligger även att du som föräldrar har koll på att dina barn inte låter mer än vad en rimlig lek innebär. Bollspel kan t.ex. låta väldigt mycket mellan husen. Kanske finns det en bra yta något stenkast bort som lämpar sig bättre för fotboll, basket etc.

 

Mopeder och cyklar

Du parkerar naturligtvis din cykel, moped etc på anvisade ställen. I området kör du på anvisade platser och har du t.ex. en moped så visar du hänsyn genom att gasa lugnt och inte busköra.

 

Papperskorgar

Känns väl kanske som en självklarhet, men naturligtvis är papperskorgarna i våra bostadsområden utplacerade för att användas. Skräp, cigarettfimpar och annan nedsmutsning bidrar väldigt starkt till misstrivsel.

 

VET DU VAD SOM GÄLLER?

I vår Bostadshandbok kan du läsa mer om tips och regler, t.ex.:

  • Odlingslotter
  • Husdjur
  • Snöröjning
  • Bilfria innergårdar
  • Grillplatser
  • Klotter

Länk till Bostadshandboken