Byta bostad med någon annan

Har du idag ett hyresavtal på en bostad så har du möjligheten att byta denna bostad med någon annan. Som hyresgäst inom Nyköpingshem har du dessutom möjligheten att annonsera om byte direkt här under Mina Sidor.

Ett bostadsbyte får också ske mellan olika upplåtelseformer, men får aldrig innebära att pengar betalas för en hyresrätt. För Nyköpingshem är det oerhört svårt att kontrollera att ett eventuellt byte med en bostadsrätt eller villa inte innebär ekonomisk kompensation i någon form. Därför överlämnar vi alla ärenden för byte mellan hyresrätt och bostadsrätt/villa till hyresnämnden för avgörande.

 

Godkännande av Nyköpingshem

En ny hyresgäst till en lägenhet hos Nyköpingshem ska alltid godkännas av oss. En lägenhetsbesiktning görs innan bytet genomförs. På så sätt får ni en bild av bostädernas respektive skick och eventuella ersättningskrav.

 

Några regler
  • För att ett byte ska godkännas ska s.k. beaktansvärda skäl finnas för bytet. Nytt jobb på annan ort, förändrad familjestorlek, förändrad inkomstsituation mm är exempel på sådana skäl. 
  • Om ett byte önskas innan 1 års boendetid i lägenheten hos Nyköpingshem ska extra starka skäl finnas för godkännandet.
  • Normalt övertar den nya hyresgästen betalningsansvaret för ev skador i lägenheten. Hyresgästerna får, om så önskas, i så fall reglera denna ersättning sins emellan vid bytestillfället.
  • Din intresseanmälan, och därmed också dina köpoäng, raderas när du skriver ett hyresavtal med oss. 

 

Blankett för Direktbytesansökan finns under Blanketter