Byta bostad med någon annan

Har du ett hyresavtal på en bostad har du möjlighet att byta den med någon annan. Som Nyköpingshems hyresgäst kan du annonsera om byte under Mina Sidor.

Ett bostadsbyte får ske mellan olika upplåtelseformer, men det får aldrig innebära att pengar betalas för en hyresrätt. För Nyköpingshem är det svårt att kontrollera att ett eventuellt byte mellan en bostadsrätt eller villa inte innebär någon ekonomisk kompensation i någon form. Därför överlämnar vi alla ärenden som rör byten mellan hyresrätt och bostadsrätt/villa till hyresnämnden för avgörande.

Godkännande av Nyköpingshem

En ny hyresgäst till en lägenhet hos Nyköpingshem ska alltid godkännas av oss. En lägenhetsbesiktning görs innan bytet genomförs. På så sätt får både ni som ska byta och vi en bild av bostädernas respektive skick och eventuella ersättningskrav.

Några regler

  • För att ett byte ska godkännas ska det finnas goda skäl. Nytt jobb på annan ort, förändrad familjestorlek eller förändrad inkomstsituation är exempel på sådana. 

  • Om ett byte önskas innan du har bott i lägenheten hos Nyköpingshem i ett (1) år ska extra starka skäl finnas för godkännandet.

  • Normalt övertar den nya hyresgästen betalningsansvaret för de skador som kan finnas i lägenheten. Om hyresgästerna vill ha ersättning av varandra för dessa skador sköter de det själva när bytet sker.

  • Din intresseanmälan, och därmed också dina köpoäng, raderas när du skriver ett hyresavtal med oss. 

Här finns blanketten du behöver för att ansöka om ett direktbyte.