Boinflytande

För oss är det självklart att du som bor hos oss är med och bestämmer om sådant som rör ditt boende. Det ger goda förutsättningar för trygghet och trivsel, tycker vi.

Vi finns på plats

Vår egen personal finns alltid på plats i våra områden. Prata med oss när vi ses, vi är nyfikna på att få höra vad du tycker och om du har några idéer till förbättringar.

Vissa delar har vi också hyresgäster som ansvarar för. Det kan vara en rabatt utanför entrén eller att anordna sociala träffar med några grannar. Hör med din bovärd om du har en idé om något du skulle vilja bidra med.

Bostadsmöten

Vi bjuder vi in till bostadsmöten för att få möjlighet att träffa dig och berätta om nyheter som berör alla boende i området. På mötena får vi också ofta spännande och utvecklande synpunkter från er. Hur ofta bostadsmötena hålls beror till viss del på hur stort intresse som visas för dem, därför kan det se lite olika ut i de olika områdena.

Kundenkät

Vi vill veta vad du tycker. Ett sätt att fånga upp det är genom kundenkäter som vi skickar ut. Dina svar hjälper oss att planera vad som ska göras i just ditt bostadsområde. Din röst betyder alltså väldigt mycket.

Renoveringar

Genom vårt underhållssystem, Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU), bestämmer du själv till stor del om, när och hur din bostad ska renoveras. Egentligen är det bara vatten- och elinstallationer som du inte har möjlighet att påverka.