Boinflytande

För oss är det självklart att du som hyresgäst ska få vara med och bestämma över ditt boende och ditt bostadsområde. Att vara delaktig i beslut skapar naturligtvis de bästa förutsättningar för både trygghet och trivsel.

Vi jobbar med boinflytande på flera sätt. Bl.a.:

 

Med närvaro i ditt bostadsområde

Genom vår förvaltningsorganisation så finns vi alltid med egen personal i våra områden. Vi är alltid nyfikna på att få höra vad du tycker om ditt boende och om du har några idéer till förbättringar.

Vi har också många hyresgäster som själva ansvarar för vissa delar. Det kan vara en rabatt utanför entrén eller att med några grannar anordna sociala träffar. Hör med din bovärd om du har någon idé om vad du skulle vilja bidra med.

 

Bostadsmöten

I de allra flesta områdena arrangerar vi bostadsmöten med jämna mellanrum. På mötena redogörs ofta för nyheter inom området och ofta får vi också spännande och utvecklande synpunkter från hyresgästerna.

 

Kundenkät

Vi genomför också regelbundna kundenkäter där du som hyresgäst får svara på en rad frågor kring ditt boende. Enkätens resultat är väldigt viktig när vi lägger fast utvecklingsplanerna för respektive bostadsområde. Din röst betyder alltså väldigt mycket.

 

Eget bestämmande över renovering i lägenheten

Genom vårt underhållssystem, Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, bestämmer du själv till stor del om hur och när din lägenhet ska renoveras. Egentligen är det bara för vatten- och elinstallationer som du inte har möjlighet att påverka.