Besiktning vid utflyttning

Inför utflyttning från lägenhet görs alltid en besiktning, en kontroll av lägenhetens skick. Bedömning görs alltid utifrån det skick lägenheten var i när du flyttade in. Finns det skador som du orsakat (onormalt slitage) blir du ersättningsskyldig. Detsamma gäller om du inte städat ordentligt vid avflyttningen.

 

Bedömning utifrån normalt användande

Våra besiktningsmän är duktiga och har lång erfarenhet av bedömningar av lägenheter. Vid bedömningen ställer vi oss alltid frågan om skicket är acceptabelt för en ny hyresgäst. Vi utgår från vår långa erfarenhet vad som är normalt slitage utifrån ålder och användning.

Vi rekommenderar alltid att den avflyttande hyresgästen närvarar vid besiktningen.

 

Skadestånd

Utdömer vi skadestånd vid besiktningen (t.ex. skador eller bristande städning) får den avflyttande en faktura från oss. Den avflyttande får naturligtvis också en kopia på besiktningsprotokollet, men utan uppgifter om ev betalningsansvar för den avflyttande.

 

Varudeklaration till inflyttande

Även den inflyttande får en kopia på besiktningsprotokollet. Den inflyttande har därefter 8 dagar på sig efter inflyttning att anmärka på fel i lägenheten eller på bedömningar i besiktningsprotokollet.

Med vår långa erfarenhet vet vi vilka skador som är vanligast förekommande. Läs igenom detta så kanske du kan undvika dem.

Vanligaste skadorna