Besiktning vid utflyttning

Inför utflyttning görs alltid en besiktning, en kontroll, av lägenhetens skick. Bedömningen görs utifrån det skick lägenheten var i när du flyttade in.

Finns det skador som du orsakat (onormalt slitage) blir du ersättningsskyldig. Detsamma gäller om du inte städat ordentligt vid avflyttningen.

Bedömning utifrån normalt användande

Våra lägenhetsbesiktare är duktiga och har lång erfarenhet av bedömningar av lägenheter. De ställer alltid frågan om skicket är acceptabelt för en ny hyresgäst och vad som är normalt slitage utifrån när bostaden senast renoverats, ålder och användning.

Vi rekommenderar alltid att du som ska flytta ut är med vid besiktningen.

Skadestånd

Utdömer vi skadestånd vid besiktningen (för till exempel skador eller bristande städning) får du som flyttar ut en faktura från oss. Du får också en kopia på besiktningsprotokollet.

Varudeklaration till inflyttande

Även du som flyttar in får en kopia på besiktningsprotokollet. Du har åtta (8) dagar på dig efter inflyttningen att anmärka på fel i lägenheten eller på bedömningar i besiktningsprotokollet.

Med vår långa erfarenhet vet vi vilka skador som är vanligast förekommande. Läs om dem så kanske du kan undvika dem.

Vanligaste skadorna