Avfallstrappan

Genom kloka val i vår vardag kan vi tillsammans minska mängden sopor i samhället. Den klassiska avfallstrappan, som används i hela EU, är ett bra sätt att utgå från.

(Bilden är med tillstånd kopierad från Nyköpings kommuns hemsida)

Steg 1 - Minimera avfallet

Skapa så lite avfall som möjligt. Genom att till exempel bara handla det som behövs slipper du kasta mat och knappt använda saker.

Steg 2 - Återanvänd

Mycket av det vi tar hem till hushållet, och som inte förbrukas, kan återanvändas. Fundera över om du måste köpa nytt eller om något som redan finns kan få nytt liv. Och det du inte själv längre behöver, som kläder, möbler och telefoner finns det säkert någon som vill ha.

Steg 3 - Återvinn material

Pantar du alla flaskor du köper? Att panta, kompostera matavfall och lägga tidningar i returen är självklart för många. Men forfarande kan vi göra massor för att bli ännu bättre.

Steg 4 - Utvinn energi

Avfall som inte kan återvinnas innehåller oftast energi. Idag har vi blivit allt duktigare på att utvinna energi ur våra sopor. Vi är på god väg, men har långt kvar till en bättre balans i miljön.

Steg 5 - Deponera

Det som trots allt inte kan återanvändas på något sätt går till deponi.