Avfallstrappan

Genom kloka val i vår vardag kan vi tillsammans minska mängden sopor i samhället. Den klassiska avfallstrappan, som används i hela EU, är ett bra sätt att utgå från.

(bilden är, efter tillstånd, kopierad från Nyköpings kommuns hemsida)

Steg 1 - Minimera avfallet

Skapa så lite avfall som möjligt. Genom att t.ex. bara handla det som behövs så slipper vi kasta massa mat och knappt använda saker.

Steg 2 - Återanvänd

Pantar du alla flaskor du köper? Mycket av det vi tar hem till hushållet, och som inte förbrukas, kan återanvändas. Det finns säkert någon som kan ärva kläder, möbler, telefoner osv när du inte vill ha dem längre.

Steg 3 - Återvinn material

Att kompostera matavfall, lägga tidningar i returen osv är självklart för många. Men forfarande kan vi göra massor för att förbättra oss ytterligare.

Steg 4 - Utvinn energi

Avfall som inte kan återvinnas innehåller oftast energi. Idag har vi blivit allt duktigare på att utvinna energi ur våra sopor. Vi är på god väg, men har så klart långt kvar till en bättre balans i miljön.

Steg 5 - Deponera

Det som trots allt inte kan återanvändas på något sätt går till deponi.

 

 

Genom att strategiskt jobba med miljö- och energifrågor under många år har Nyköpingshem avsevärt minskat verksamhetens negativa milöpåverkan.