Allmännyttan

Nyköpingshem tillhör allmännyttan. Allmännyttan är de kommunala bostadsföretagen som finns över hela Sverige. Uppgiften är att erbjuda hållbara och prisvärda bostäder för alla, och ungefär hälften av alla hyreslägenheter som finns i Sverige ägs av allmännyttan och hälften av privata hyresföretag.

Hur bor vi i Sverige?

Fördelningen är att ungefär hälften, 50 procent,  av Sveriges invånare bor i villa eller småhus som de äger själva. En knapp femtedel, 20 procent, bor i bostadsrätt och 30 procent hyr sin lägenhet.
 

 

LÄS MER

Vill du läsa mer om allmännyttan, rollen idag och ur ett historiskt perspektiv? Besök branschorganisationens Sabos hemsida!

www.sabo.se

www.allmannyttan.se finns mer och läsvärd information kring vad vi och våra systerbolag runt om i landet har betytt för Sveriges bostadsutveckling.