Allmännyttan

Nyköpingshem tillhör allmännyttan. Allmännyttan är de kommunala bostadsföretagen som finns över hela Sverige. Uppgiften är att tillhandahålla hållbara och prisvärda bostäder för alla.

I Sverige bor ungefär hälften av alla människor i villa eller småhus som de äger själva. En knapp femtedel bor i bostadsrätt. Ungefär 30 % av alla invånare i Sverige hyr sin lägenhet.
 
Av alla hyreslägenheter ägs ungefär hälften av privata hyresföretag och hälften av Sveriges kommuner. Det är de kommunala bostadsbolagen som kallas Allmännyttan.

 

LÄS MER

Vill du läsa mer om allmännyttan, vår roll idag och vår historia så är vår branschorganisations sida väldigt informativ.

www.sabo.se

www.allmannyttan.se finns mer och läsvärd information kring vad vi och våra systerbloag ute landet har betytt för Sveriges bostadsutveckling.