Centrum Öster

Vårt bestånd i den centrala delen av Nyköping omfattar cirka 600 lägenheter, varav drygt 500 ligger öster om Nyköpingsån. Här finns vårt bredaste utbud av bostäder. Från stort till smått. Nytt och gammalt.

Största utbudet

Oavsett ditt behov av bostadstyp så lovar vi att vi har goda möjligheter att tillgodose dem i våra centrala lägen, även om det kan ta lite tid eftersom omflyttningen här är låg.