Se upp för snö från taken!

Nu när snön smälter vill vi uppmana alla som rör sig runt våra fastigheter att vara extra uppmärksamma på hur det ser ut på taken. 

Det är vikitgt att respektera de skyltar och avspärrningar som vi sätter upp så att ingen kommer till skada.