94,7 % trivs men tre T:n är våra största utmaningar