Så här arbetar vi med miljöfrågor

Så liten påverkan på miljön som möjligt, det är Nyköpingshems strävan. Det kan visa sig i valet av material och drivmedel liksom uppvärmningsmetoder, elförsörjning och åtgärder för minskad vattenförbrukning.

Vi har ett starkt engagemang för hållbar utveckling och känner ansvar att arbeta aktivt med förbättringar, och det handlar både om sådant som rör vår egen dagliga verksamhet och sådant som kan inspirera och uppmuntra våra hyresgäster till en större miljömedvetenhet. 

Hur vi arbetat och hur väl vi lyckats under föregående år finns nu att läsa i vårt Miljöbokslut för 2017. Välkommen att ta det av det!

Peter Björnhård, projektledare för solcellsprojektet på Hospitalsgatan 2017.

Solcellspaneler på Hospitalsgatan - ett gott exempel på ett klimaptsmart projekt som Nyköpingshem genomförde 2017.