Uppföljning NKI: Det här har vi gjort

- Bland de förändringar som våra hyresgäster önskat finns sådant som vi kan göra direkt, de kallar vi bumsåtgärder. Framför allt handlar det om städningen av gemensamma inomhusutrymmen som trapphus, tvättstugor och källargångar.

Det säger Sofia Thunberg, operativ verksamhetschef på Nyköpingshem. I hennes uppdrag ingår att tillsammans med personalen i den operativa enheten, som är de som har den allra mesta kontakten med hyresgästerna, göra prioriteringar av vilka förbättringar som kan göras – och när. Hon berättar att en hel del åtgärder satt igång under hösten och det här är vad som märks lite runt om i de olika fastigheterna och bostadsområdena:

• Tvättstugorna har tätare tillsyn och städas oftare av oss.
• Städmaterial har uppdaterats.
• Torkskåp har bytts ut.
• Strykbordsöverdrag har bytts ut.
• Tvättstugedörrar har försetts med tittöga för ökad trygghet.
• Källargångar städas oftare.
• Städning utomhus oftare.
• Nya lösningar för enklare sophantering.
• Ozonapparat för bättre lukt i miljörum.
• Fler papperskorgar.
• Tätare tillsyn av belysning.
• Ökad parkeringsbevakning.
• Planering av bomöten.


- Förbättringsarbetet pågår hela tiden. Små etiketter på saker och ting som visar vad vi gjort utifrån dina eller dina grannars önskemål kommer att dyka upp, berättar Sofia.

Vi fortsätter att rapportera om små och stora förbättringar!