Viktig entreprenör i konkurs

Rydbergs Bygg AB, som har entreprenaden för Nyköpingshems stamrenoveringar i Rosenkälla och Nävekvarn, ansökte om konkurs i Nyköpings tingsrätt under måndagen.

Det är i kvarteret Storken i Rosenkälla och på Malm- och Biblioteksvägen i Nävekvarn som Rydbergs har totalentreprenaden för de omfattande renoveringarna av fastigheterna. Projekten har pågått sedan i höstas varför många av hyresgästerna redan har fått sina hem färdigrenoverade. Men för dem som just nu är mitt uppe i renoveringen, och som bor i evakueringsbostäder, är det här en extra olycklig situation.

- Vi kommer att göra vad vi kan för att de som är utflyttade ska kunna flytta tillbaka till sitt färdigrenoverade hem inom rimligt tid, säger Johan Eriksson, vd Nyköpingshem.

Vad som är att se som rimlig tid går i nuläget inte att säga. Även för de hyresgäster som väntar på att renoveringen av deras hem ska börja är framtiden nu oviss.

- Det kommer att bli förseningar hur vi än gör, men vi jobbar hårt för att hitta lösningar på hur vi går vidare i projekten, säger Mikael Vestin, bygg- och teknikchef på Nyköpingshem. De kommer att genomföras på ett eller annat sätt.

- När konkursförvaltaren är utsedd kommer vi att hålla en tät kontakt för att hitta vägar att lösa det här på. Vår högsta prioritet är att det här ska betyda så lite poblem som möjligt för våra hyresgäster, avslutar Johan Eriksson.

Kvarteret Storken i Rosenkälla.

 

Biblioteksvägen i Nävekvarn.

PROJEKTEN

Här kan du läsa om de berörda projekten.

Storken

Nävekvarn