Baylan intresserad av Nyköpingshems energilösningar

Ibrahim Baylan

Örjan Johansson och Margit Larsson-Nordén från Nyköpingshem visade solcellsanläggningen på Hospitalsgatan för energiminister Ibrahim Baylan (S).

En delegation från regeringen med energiminister Ibrahim Baylan (S) och lokala politiker gästade idag Nyköpingshem. Lösningar för att spara energi var fokus för besöket, som bjöd på givande diskussionerna mellan politiker och tjänstemän.

Hur har utvecklingen inom energiområdet sett ut de senaste 20 åren? Margit Larsson-Nordén, som arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor på Nyköpingshem, berättade att läget i slutet av 90-talet var diametralt annorlunda från nu. Det fanns ett stort överskott av bostäder, resurserna gick till att hålla bolaget flytande och möjligheterna att göra några större insatser för att spara energi var små. Men det var också vid den här tiden som miljöfrågorna började ta fart och vinna mark och sedan dess har en hel del hänt. Inte minst när det gäller hur vi engagerar våra hyresgäster.

- Det finns en stor vilja att dra sitt strå till stacken. Inte minst projektet Minimeringsmästarna, som går ut på att vara rädd om de resurser vi har och minska vår påverkan på miljön, väcker lusten till miljötänkande. Folk vill helt enkelt göra rätt – och vi som fastighetsbolag gör vad vi kan för att underlätta det, säger Margit Larsson-Nordén.

För det är inte alltid så lätt att hänga med i svängarna och göra rätt miljöval, det som är rätt idag kan vara fel imorgon, menar Ibrahim Baylan.

Örjan Johansson, driftchef på Nyköpingshem, berättade om energiåtgärder som gjorts på senare år, och ett av dem, solpanelerna på taket på Hospitalsgatan som varit i drift i ett år, blev föremål för ett studiebesök.

- Än så länge är det för dyrt att lagra överskottet av energi som solpanelerna ger, men vi hoppas kunna göra det under nästa år, anser Örjan Johansson.

Lönsamheten är den springande punkten för investeringarna, men energiministern menade att kostnaden för solpanelsanläggningar kommer att minska med 25-30 procent inom kort, vilket ger ett annat perspektiv.

Även i Brandkärr pågår arbeten för att minska energiförbrukningen. Med frånluftsåtervinning minskar energiåtgången med 40-45 procent och ett stort solpanelsprojekt kommer att generera el att sälja direkt till hyresgästerna. Därtill har Nyköpingshem lyckats med bedriften att hämta hem 30 statliga miljoner för upprustning och energieffektivisering av husen på Ortvägen.

Bedriften består i att regelverket i ansökningsprocessen är så snårigt utformad att många andra fastighetsbolag avstått från att ta chansen till investeringsbidraget. Men Nyköpingshem lyckades.