Årets NKI: Tryggheten har ökat!

Helt, rent, tryggt och snyggt – så vill Nyköpingshem att hyresgästerna ska uppfatta sitt boende. Med ett nöjd-kund-index (NKI) på 83 procent i årets mätning lyckas det bra, bättre än genomsnittet. Särskilt positivt är att trygghet har ökat. Mindre bra är städningen.

Att svara på frågorna i NKI-undersökningen är det absolut bästa sättet för hyresgästerna att göra sina röster hörda. Röster som är väldigt värdefulla för den strävan som Nyköpingshem har att alla ska trivas.

- Frisvaren är särskilt roliga att läsa, säger Martina Hefling, kundcenterchef på Nyköpingshem. Hon syftar på dem som tagit sig tid att skriva egna önskemål och ibland också ge personliga tack till personalen. Det värmer gott, intygar hon.

Önskemålen som kommer kan vara många och de tillgodoses i den utsträckning som det är möjligt.

- De ger oss underlag för vad som behövs och efterfrågas, men sedan måste vi göra våra affärsmässiga bedömningar av vad som är genomförbart och vad som ska prioriteras i budgeten.

Martina berättar att något som gått framåt i undersökningen är tryggheten. Mer och bättre belysning i trapphus och på gårdar och färre skumma buskage har gett resultat. Städningen av trapphus, källargångar och tvättstugor uppfattas däremot som mindre bra.

- Det tog vi itu med direkt. Trapphusen ska skötas bättre av vår entreprenör och vi städar källargångarna oftare. Vi ser till att städutrustning i tvättstugorna är komplett så att det finns förutsättningar för den som tvättat att göra rent efter sig. Bekymret är att utrustningen stjäls, men vi jobbar för att hitta sätt att förhindra det.

Inom kort kommer en sammanfatting av vilka så kallade bumsåtgärder, sådant som snabbt kan förbättras.

 

NÖJD-KUND-INDEX

 • Mäter kvaliteten på det som
    Nyköpingshem levererar.
• Kvaliteten delas in i olika index:
  - service
  - produkt
  - attraktivitet
  - prisvärdhet
  - profil
• Mätningen görs en gång/år,
  som regel första halvåret.
• Varannan hyresgäst får svara.
• Undersökningen skickas ut per 
  mejl.
• Resultatet visar förbättrings-
  områden och vägs in i
  budgeten.