Pressmeddelande: Sehed Byggmästargruppen tar över uppdrag för Nyköpingshem

 

Hantverkare som spacklar ett badrum.

Nu är det klart att det blir Sehed Byggmästargruppen AB som tar över alla Rydbergs Bygg AB:s uppdrag för Nyköpingshem. Avtal har slutits om att byggbolaget slutför stamrenoveringarna i Rosenkälla och Nävekvarn samt bygger husen i kvarteret Åkroken.


I ett första skede handlar det om att göra klart de renoveringar som redan pågår och där hyresgästerna varit evakuerade från sina bostäder en tid.

- Vi är glada över att ha hittat en bra lösning där våra hyresgäster snart kan flytta hem igen. Det har hela tiden varit vårt fokus, säger Johan Eriksson, vd, Nyköpingshem. Tillsammans med konkursförvaltaren har vi säkerställt att detta sker inom ramarna för lagen om offentlig upphandling (LOU).

Planering görs nu för de fortsatta etapperna av renoveringarna i Rosenkälla och Nävekvarn, som också ingår i avtalet med Sehed Byggmästargruppen AB, liksom för byggstarten av Åkroken.

- För oss är det ett utmärkt sätt att etablera oss permanent i Nyköping, säger Kent Isaksson, Sehed Byggmästargruppen AB. Det går helt i linje med vår ambition att vara en viktig spelare i regionen och inför byggandet av Ostlänken.

Nyköpingshem har redan en relation med entreprenören som för närvarande stamrenoverar en del av Nyköpingshems bestånd i Brandkärr.

 

FÖR MER INFORMATION

Johan Eriksson, vd, Nyköpingshem
0155-755 00

johan.eriksson@nykopingshem.se


Kent Isaksson, Sehed Byggmästargruppen AB
0708-15 15 57

kent.isaksson@sehed.se