Pressmeddelande: Sehed Byggmästargruppen tar över uppdrag för Nyköpingshem