Ny organisation inom Nyköpingshem

Från den 1 maj har en ny organisationsstruktur inom Nyköpingshem successivt börjat träda i kraft. För dig som bor hos oss kommer det framför allt märkas att systemet med bovärdar förändrats.

Nyköpingshem är inne i ett expansivt skede; mycket ska byggas, mycket ska renoveras och förvaltas och många vill bo hos oss. För att möta behoven och sätta våra hyresgästers bästa i första rummet har vi funderat på hur vi ska organisera oss och kommit fram till ett resultat som vi tror starkt på. Vi behöver också bli fler, så uppemot ett tiotal nya medarbetare kommer att rekryteras.

Sex bovärdsområden blir två förvaltningsområden

Den första förändringen som du som hyresgäst blir berörd av är att de sex bovärdsområdena, med varsin bovärd i spetsen, nu går samman till två förvaltningsområden: 

Förvaltningsområde 1 
Brandkärr
Isaksdal 
Perioden 
Rosenkälla 
Stenkulla
 

Förvaltningsområde 2
Arnö
Brandholmen
Centrum
Nävekvarn
Stigtomta
Tystberga

Områdena leds av områdeschefer som har en områdesassistent vid sin sida och dessa tillsammans gör mycket av det som tidigare hanterades av bovärden. Miljövärdarna och fastighetsarbetarna i ditt område kommer till största delen att vara samma personer även i fortsättningen, men ett och annat nytt ansikte kan dyka upp.

Fastighetsservice samlar kompetens

En annan förändring är att reparatörer och målare samlas under ett och samma tak, med en fastighetsservicechef i ledningen. Gruppen ska serva alla Nyköpingshems fastigheter.

Felanmälan har hittills hanterats av kundcenter, men uppgiften kommer under året att flyttas över till fastighetsservice där felanmälanmottagare har till sin specifika uppgift att ta emot ditt ärende när något gått på tok. Du ringer som vanligt 0155-755 00 tills något annat meddelas.

Beskrivning av Nyköpingshems nya organisation ur kundperspektiv