Dags att rensa cyklar i Brandkärr

Rätt sak på rätt plats - och behåll bara det som är helt och fungerande. Det är syftet med den stora rensning som vi nu genomför på Ortvägen och Brandkärrsvägen.

Nyköpingshem genomför regelbundet rensningskampanjer i bostadsområdena för att det ska vara ordning och redan bland de saker som förvaras i gemensamma utrymmen. Nu har turen kommit till alla som bor på Ortvägen och Brandkärrsvägen att ta vara på de grejer som ska vara kvar.

Uppmaningen till boende i området är att odugliga grejer - som trasiga cyklar, mopeder, barnvagnar och leksaker som står i cykelrum, barnvagnsrum, källargångar, trapphus och cykelställ utanför fastigheten - kastas.

Det som ska behållas måste vara tydligt uppmärkt med namn, adress och aktuellt datum - och vara inställt i rätt utrymme!

Det som inte är uppmärkt vecka 46 tar Nyköpingshem bort, för att så småningom kasta.