Pressmeddelande: Nyköpingshem köper mark i Oppeby

I fredags undertecknades markköpet mellan Nyköpingshem och Kilenkrysset. Det ger Nyköpingshem möjlighet att bygga drygt 350 nya hyresrätter i området vid gamla mejeriet i Oppeby.


- Vi breddar vårt geografiska läge genom att etablera oss i Oppeby, säger Göran Forssberg, ordförande i styrelsen för Nyköpingshem AB, och det är bra för Nyköping att vi i framtiden kan tillföra området nya hyreslägenheter.

- Vi är myket glada över att få Nyköpingshem AB som en stor ägare inom planområdet, vilket gör att det blir ett stort tillskott av hyresrätter i Oppeby, säger Peter Kavén, vd för Kilen Bostad.

Marken är detaljplanerad och därmed byggklar. Med en total byggrätt om 24 000 kvadratmeter kan drygt 350 lägenheter i flerfamiljshus komma att byggas här. Området med dess närhet till Skavsta ses som strategiskt i de expansionsplaner som finns för kommunen.

- Investeringen är ett viktigt steg för oss i ledet att uppfylla ägarens mål, menar Johan Eriksson, vd för Nyköpingshem.

För mer information, kontakta

Johan Eriksson
Vd, Nyköpingshem AB
0155-755 43
johan.eriksson@nykopingshem.se

Peter Kavén
Vd, Kilen Bostad AB
070-766 53 96
peter.kaven@kilenkrysset.se