Så här jobbar vi för att bli bäst

Nu vet vi. Ni gillar oss. Vi levererar bra. Men vi kommer att göra allt för att leverera bäst!

Årets NKI-undersökning är klar och resultatet visar att vi har ett nöjd-kund-index på 83 procent, vilket placerar oss bra i en branschjämförelse. Vi är jätteglada och tackar ödmjukast även om vi också kostar på oss att kaxa lite och sträcka på ryggen.

Det som särskilt pekas ut som en förbättring sedan förra årets mätning är att tryggheten har ökat. Under året har vi aktivt verkat för att det ska kännas tryggare att vistas i områdena, särskilt kvällstid, och skaffat mer belysning och tagit bort skymmande häckar och buskage. Självklart kommer det även i fortsättningen att vara viktigt att jobba med.

Det som å andra sidan sticker ut bland det som vi behöver bättra oss på är trappstädningen. Där är resultatet cirka tio procent lägre än förra året, vilket är alarmerande. Vi har agerat direkt och jobbar målinriktat på en förbättring. Att hitta bättre metoder att hålla hyresgästerna informerade är också ett utvecklingsområde.

Ett intensivt och engagerat arbete börjar nu för personalen i den operativa verksamheten. Att gemensamt hitta metoder och medel att nå målet med ett ännu bättre resultat nästa år står högt på agendan och vissa saker kommer att märkas omedelbart - det kallar vi bumsåtgärder. Andra saker kan ta lite mer tid att genomföra, men att det finns en stark vilja att bli bäst kommer att märkas!