Hyrorna för 2018 är klara

Hyresgästerna i Nyköpingshems drygt 3 800 lägenheter får en hyreshöjning på 0,92 procent från och med den 1 april 2018.

Ökade kostnader för el, vatten och renhållning samt personal är vad som till största delen ligger till grund för hyreshöjningen. Att dessa kostnadsökningar är förhållandevis låga gör att hyresutvecklingen kan följa samma takt.

- Hyresgästerna är vår viktigaste tillgång. Att vi lyckas hålla boendekostnaderna på en rimlig nivå samtidigt som vi upprätthåller en god service och ett gott underhåll gynnar alla, säger Johan Eriksson.

För en genomsnittlig trerumslägenhet på 70 kvm innebär höjningen omkring 60 kronor per månad.

Nyköpingshems arbete med att uppfylla ägardirektivet att bygga 1 000 nya lägenheter till 2026 och göra omfattande renoveringar av cirka 100 lägenheter varje år fortsätter som planerat. Bland annat genomförs renoveringar av lägenheter i Nävekvarn, Brandkärr och centrum och 181 nya hyresrätter byggs i centrum, Rosenkälla och Tessinområdet.

 

För mer information, kontakta

Johan Eriksson
0155-755 43
johan.eriksson@nykopingshem.se