Stora lägenhetsrenoveringen på Ortvägen har startat

Det går undan - och det går bra - när Byggmästar-gruppen river och bygger nya kök, grovkök, badrum och toaletter i samband med att fastigheten på Ortvägen 1-19 stamrenoveras.

Renoveringsprojektet, som så småningom ska omfatta hela Ortvägen, inleddes vid månadsskiftet februari-mars och först ut var Ortvägen 1. Hyresgästerna, Nyköpingshem och total-
entreprenören Byggmästargruppen ser med tillförsikt fram emot resultatet!

Tack vare att lägenheterna är rymliga och att stambytet sker i två omgångar i varje lägenhet, först badrum och toalett och sedan kök och grovkök, finns det alltid tillgång till vatten och de flesta hyresgästerna kan därför bo kvar. Men det ställer naturligtvis höga krav på tolerans. Det är inte helt enkelt att bo på den byggarbetsplats som bostaden förvandlas till under renoveringstiden.

Badrumsrenovering på Ortvägen 1.