Vi ser över våra rutiner för bättre snöröjning

Efter den senaste tidens snöfall finns det anledning för Nyköpingshem att se över rutinerna för snöskottning i våra bostadsområden.

Hyresgäster har hört av sig och rapporterat att snön gjort det svårt att ta sig fram och att snöröjning och halkbekämpningen inte lever upp till deras förväntningar. Det är en kritik som vi tar på stort allvar.

Vi kommer direkt att ta itu med frågan och se till att våra rutiner för hur snöröjningen sköts motsvarar det som våra hyresgäster har rätt att förvänta sig.