Nya lägenheter till bostadskön

Kommunfastigheter bygger nya bostäder i kvarteret Havsörnen på Ängstuegevägen och några av dem går till Nyköpingshems bostadskö.

Samarbetet kring de nya lägenheterna i kvarteret Havsörnen innebär att Nyköpingshem förmedlar dem till dig som står i vår kö, på samma sätt som lägenheterna i våra egna hus. De publiceras på vår hemsida, är du intresserad  bokar du in dig för visning och urvalet sker sedan på samma sätt som för våra egna lägenheter. Och precis som vanligt förbrukas köpoängen hos oss vid kontraktskrivningen.

Skillnaden är att kontraktet skrivs med Kommunfastigheter som hyresvärd.

KOmmunfastigheters nybyggda lägenheter på Ängstugevägen.

Kommunfastigheters lägenheter på Ängstugevägen.