Uppföljning: Arbetet med att möta kundönskemålen fortsätter

Förbättringarna utifrån 2018 års mätning av nöjd-kund-index (NKI) fortsätter. Med ett index på 83 procent var resultatet av mätningen alldeles utmärkt, men det triggar samtidigt igång personalen att nå ännu lite högre resultat nästa år, eftersom det bör vara inom räckhåll.

Efter att önskemålen prioriterats utifrån rimlighet, behov och om det fanns utrymme för dem inom budget, gjordes en planering för vilka saker som kunde göras direkt och vilka som behöver lite mer tid på sig att genomföra.

Ett av de övergripande önskemålen i undersökningen var att förbättra städningen av gemensamma utrymmen som trapphus, tvättstugor och källargångar. Det togs itu med direkt och i de flesta fastigheter kan vi se en klar förbättring. Källare kontrolleras och ronderas också oftare för att tryggheten ska öka.

Två projekt har dragit igång, det ena för att mer i detalj ta reda på vad som upplev som otryggt.

- Vi kommer att jobba med att möta våra hyresgäster mer aktivt och fånga upp vilka platser och vad annat som de tycker är otrygga, berättar Maria Edenborg, tillförordnad områdeschef.

Det andra projektet syftar till att öka viljan att hålla snyggt vid miljöhusen. Även här är det Maria som håller i trådarna:

- Barn från förskolor ritar sopsamlarmonster som vi för över på miljöhusens ytterväggar. Det kommer att bli så fint!

Sophanteringen är ju ofta förknippad med dålig lukt, och det har områdeschefen Martin Englund löst genom att installera en ozonapparat, också kallad luktätare, i miljörum där behovet varit extra stort.

Även driftavdelningen satsar på att eliminera dålig lukt.

- Vi fortätter vårt arbete med att förbättra ventilationen så att fler ska slippa känna vad grannen har i stekpannan, berättar driftchef Örjan Johansson.

Annat som är på gång är att öka förutsättningarna för reparatörerna att hålla de tider som utlovats vid felanmälningar, rapporterar fastighetsservicechef Stefan Nylund. Det sker bland annat genom en omfördelning av resurserna och en kartläggning av rutinerna för felanmälningar.
Öppet hus med olika teman i kundcenter kommer att bli stående inslag. Under hösten hölls en kväll om hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU).

- Det var bra tillströmning, många ville prata med oss om vilka valmöjligheter som finns, avslutar kundcenterchef Martina Hefling.