Uppföljning: Arbetet med att möta kundönskemålen fortsätter